سیستم ultrasound فوق انرژی 4D هیفو تمرکز شده است که نقطه تمرکز کوچکتر ا...
سیستم سونوگرافی متمرکز پرانرژِی جدید هیافو نسبت به سایر دستکاه ها...
کارکرد:1-رفع چین و چروک اطراف پیشانی، چشم، دهان و غیره2-لیفت و سفت ...
درمان صورت:1-لیفتینگ صورت بدون جراحی2-کاهش چین و چروک3-سفت کردن پوست4...